PSA China
认证赛事
星级名衔
入会导航
会员福利
入会申请
赛事信息
会费缴纳
榜上有名
核心团队
本会经典
联系我们

十三届PSAChina国际摄影大赛入围、获奖结果揭晓

时间:2019年01月22日  来源:PSA China

第十三届PSAChina国际摄影大赛,在经过大赛评委会评审后,现已决出最终评审结果,评审结果现已在大赛官网(http://salon.psachina.org)和PSA China官方网站(http://www.psachina.org)公布。

在此,PSAChina国际摄影大赛组委会特向获奖者和入围者表示热烈地祝贺!

从2018年10月份大赛正式启动开始,截止12月29日共有来自28个国家和地区,其中中国内地27个省市自治区,总共415人参赛,参赛作品5062幅。

经过评委们认真、严谨、公平、公正的评选,最终由来自全球22个国家和地区的209位参赛者分享了PSA、GPU、AUP、PSA China、HEXUN、SEECAA各类别的金银铜奖、绶带奖、评委奖、主席奖共325个奖项;由来自全球27个国家和地区的353位参赛者1533幅作品入围。所有获奖者和入围者的成绩,将呈报美国摄影学会,按美国PSA的规则计入PSA星标系统和世界摄影名人录。

【画意彩色组女性主题】金奖作品欣赏

PSA Gold_主席奖_PSA金奖_MORNING LABOR__ZHENG GONG_工正_China

 

GPU Gold_GPU金奖_NUDE C 07__EDWARD WONG__Hong Kong

 

AUP Gold_AUP金奖_ARLENE 15__YI WAN_万毅_China

 

PSA China Gold_PSA China金奖_DEEP MEMORY__YANGPING QIU__Hong Kong

 

HEXUN Gold_和讯金奖_CAMEL SHADOW SOLITARY LIGHT_驼影孤灯_CHI YUE SONG_宋持月_China

 

SEECAA Gold_希卡网金奖_ARTISTIC PORTRAIT_艺术人像_TIAN ZHONG_钟田_China 

【画意单色组不限主题】金奖作品欣赏

 

PSA Gold_PSA金奖_RESIST__CHEN CHU__Australia

 

GPU Gold_GPU金奖_SILENT__QUOC KIM VUONG__Vietnam

 

AUP Gold_AUP金奖_THE BUZKASHI COMPETITION_叼羊比赛_JIANCHUAN DENG_邓建川_China

 

PSA China Gold_PSA China金奖_ICE SKATING RINK_滑冰场_ZHAO JIE JIA_贾兆杰_China

 

HEXUN Gold_和讯金奖_BECOME AN IMMORTAL_腾云驾雾_MINGYOU ZHANG_张明友_China

 

SEECAA Gold_希卡网金奖_TOUCH THE SKY_高耸入云_WEIDONG ZHONG_钟蔚东_China 

【自然组不限主题】金奖作品欣赏

 

PSA Gold_PSA金奖_SHENSIBODOU_生死搏斗_WEIXIANG XU_徐维祥_China

 

GPU Gold_GPU金奖_CHICKEN_斗鸡_ZHAO JIE JIA_贾兆杰_China

 

AUP Gold_AUP金奖_POLAR SPAR-10__PHILLIP KWAN__Canada

 

PSA China Gold_PSA China金奖_COLONY LIFE 50__GUNTHER RIEHLE__Germany

 

HEXUN Gold_和讯金奖_YAWN__YANRU SHEN_沈燕孺_China

 

SEECAA Gold_希卡网金奖_REACHING FOR A DISTANCE_伸向远方_LAISHENG WANG_汪来生_China

【自然组野生生物主题】金奖作品欣赏

 

PSA Gold_PSA金奖_EMPEROR COLONY IN SNOW STORM 2__GUNTHER RIEHLE__Germany

 

GPU Gold_GPU金奖_ONE AFTER ANOTHER_前赴后继_LEJUN ZHU_祝_China

 

AUP Gold_AUP金奖_HOME_家园_LAISHENG WANG_汪来生_China

 

PSA China Gold_PSA China金奖_CAUGHT__YANRU SHEN_沈燕孺_China

 

HEXUN Gold_和讯金奖_COURAGE_无畏_HAILIN DAI_戴海林_China

 

SEECAA Gold_希卡网金奖_THE MOMENT OF TAKEOFF_起飞_WEI KONG_孔伟_China

【旅游组不限主题】金奖作品欣赏

 

PSA Gold_PSA金奖_RIDING A COW AND STEALING SHEEP_骑牛抢羊_YONGYU ZHOU_周永瑜_China

 

GPU Gold_GPU金奖_JOY_欢乐节日_RENCHANG SHENG_盛仁昌_China

 

AUP Gold_AUP金奖_ADVANCE WAVE UPON WAVE_前赴后继_YU WEIJIAN_余伟建_China

 

PSA China Gold_PSA China金奖_BOAT BURNING CEREMONY__ALBERT SHENG_沈怡青_Taiwan

 

HEXUN Gold_和讯金奖_THE MORNING MIST_晨雾_JING FENG CUI_崔景峰_China

 

SEECAA Gold_希卡网金奖_HAPPY WALTZ_欢乐圆舞曲_SHUYU LIN_林书玉_China

【旅游组建筑主题】金奖作品欣赏

 

PSA Gold_PSA金奖_PULSE RHYTHM_脉动韵律_GUANGHUI GU_顾光辉_China

 

GPU Gold_GPU金奖_TIANSHANTONGTU_天山通途_SHUANZHU HAN_韩栓柱_China

 

AUP Gold_AUP金奖_MAGIC CITY 4__WING CHUNG KENNETH LEUNG__Hong Kong

 

PSA China Gold_PSA China金奖_NIGHT VIEW OF EARTHEN BUILDINGS_土楼夜色_LI LIANG CHEN_陈历良_China

 

HEXUN Gold_和讯金奖_ZARAGOZA AT DUSK__KERRY BOYTELL__Australia

 

SEECAA Gold_希卡网金奖_LAOJUN MOUNTAIN IN FOG_雾中老君山_XIPING AN_安喜平_China 

欢迎转载,请注明出处!

 

 
PSA美国摄影学会   合作伙伴   更多帮助   友情链接   友情链接
学会宗旨 和讯网 联系我们   中国民族图片网   霞浦摄影在线
学会历史 财经网 加入我们   poco摄影网   人文泰州网
核心团队 体育画报 服务中心   乐途旅游网   色影无忌
会费缴纳 他生活 合作发展   番茄摄影网    
入会导航 新旅行 关于我们      
表格下载 Timeout 法律事务      
 
© Powered by SEEC Privacy policy Term of Use. 京ICP备10022859号 京公网安备 11010502031345号