PSA China
认证赛事
星级名衔
入会导航
入会申请
赛事信息
会费缴纳
榜上有名
核心团队
本会经典
联系我们

2013年第48届澳大利亚悉尼国际摄影大赛成绩公布-更多

姓名
组别
作品
奖项
Lu Cheng
A
Rhythm
A
Xuedong Du
A
Desert Camel Bell
A
Xuedong Du
A
The Bee and the Lotus
A
Yong Gu
A
Yearn for
A
Jing Guo
A
Window
A
Zhigang Mo
A
Desert Lakes
A
Zhigang Mo
A
Winter Charm
A
Cheng Shi
A
Autumn Morning
A
Jingping Xu
A
Berth
A
Jun Xu
A
Morning Smoke
SIEP Merit Ribbon
Mu Xu
A
Seting Sun in the Snow Area
A
Guang Yang
A
The Sunshine of My Old House
A
Tianming Zhang
A
Constructors
A
Xiaowei Zhao
A
Love
A
Junjie Chen
B
Zebra Queue
A
Xuedong Du
B
Childhood Laughter
A
Xuedong Du
B
Smiling Face
A
Xuedong Du
B
Tibetan Ayi
A
Guisheng Gu
B
Curved Road
A
Guisheng Gu
B
On the Way Return
A
Yong Gu
B
Soul of the Desert
A
Xiaobing Wei
B
The Past
A
Mu Xu
B
In the Way
A
Mu Xu
B
Woman at Her Bath
A
Guang Yang
B
Canoe Show
A
Wu Zeling AFIAP
B
Morning Mist
A
Tianming Zhang
B
Biscuits of China
A
Tianming Zhang
B
His Livelihood
A
Hanju Zhu
B
Go Home
A
Liming Cao
C
Yearn for
A
Yong Gu
C
Pass Through
A
Yong Gu
C
Sichuan Big Cherry
A
Yong Gu
C
Wine
A
Jidong Wang
C
Shipbuilding Wharf
A
Jianhui Wu
C
Danger Sense of Security
A
Guang Yang
C
Hey, Grandma So Cool
A
Siqi Zheng
C
Dance
A
Siqi Zheng
C
Market on the River
A
Siqi Zheng
C
To Be First
A
Siqi Zheng
C
Under the Kapok Tree
A
Junjie Chen
D
Feed
A
Junjie Chen
D
Run Out of Kenya
A
Xuedong Du
D
Family
A
Yong Gu
D
Be Back Late
A
Youguo Shen
D
Spring is Coming
A
Dazhong Wang
D
The Moving Warriors
A
Dazhong Wang
D
Wait and See
A
Jianhui Wu
D
Dust Love
A
Jianhui Wu
D
Helpless Eyes
A
Xiaoqing Wu
D
The Siberian Gulls
A
Mu Xu
D
The Holy Light
A
Guomei Yang
D
Waves in Summer
A

在此,美国摄影学会(中国)(PSA China)向所有在本届影展中获得优异成绩的中国参展者表示衷心的祝贺!

 
PSA美国摄影学会   合作伙伴   更多帮助   友情链接   友情链接
学会宗旨 和讯网 联系我们   中国民族图片网   霞浦摄影在线
学会历史 财经网 加入我们   poco摄影网   人文泰州网
核心团队 体育画报 服务中心   乐途旅游网   色影无忌
会费缴纳 他生活 合作发展   番茄摄影网    
入会导航 新旅行 关于我们      
表格下载 Timeout 法律事务      
 
© Powered by SEEC Privacy policy Term of Use. 京ICP备10022859号-1 京公网安备 11010502031345号